Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla wsi Kolonia Lisów i Głąby gmina Herby"

DATA PUBLIKACJI: 4 wrzesnia 2008 PRZEDMIOT: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla wsi Kolonia Lisów i Głąby gmina Herby ZAKRES PRZETARGU: Roboty RODZAJ PRZETARGU: nieograniczony pisemny OPIS: ZP/PN/17/08 Herby, dnia 04.09.2008 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zamieszczono dnia 28.08.2008 r. Gmina Herby informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia pn. „Budowa Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach przy ul. Lublinieckiej”, wybrano ofertę, którą złożyła firma: Zakład Budowlany „BUDREM” Bogdan...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zamieszczono dnia 25.08.2008 r. Zespół Placówek Oświatowych w Herbach informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia: „ Przygotowanie w kuchni szkolnej i wydawanie około 60 posiłków dziennie dla uczniów ZPO Herby, przygotowanie i dostarczenie...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zamieszczono dnia 12.08.2008 r. Gmina Herby informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia pn. „Modernizacja drogi gminnej Mochała - Piłka”, wybrano ofertę, którą złożyła firma: Zakład Budownictwa Drogowego Wodno - Kanalizacyjnego i Transportu Edward Hucz...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Herby dnia 07-08-2008 Nr ZP/PN/13/5/08 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zamieszczono dnia 07-08-2008r. Gmina Herby informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia pn. „Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla wsi Pietrzaki gmina Herby”, wybrano ofertę, którą złożyła firma: „ELCOR”...

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Budowy Krytej Pływalni przy Zespole Placówek Oświatowych w Herbach przy ul. Katowickiej 6 na działce 486/6”

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Budowy Krytej Pływalni przy Zespole Placówek Oświatowych w Herbach przy ul. Katowickiej 6 na działce 486/6” Nr ZP/PN/16/13/08 Herby, dnia 05.08.2008 r. Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Budowę Krytej Pływalni przy Zespole...

Sprostowanie do przetargu znak ZP/PN/16/08 na „Budowę Krytej Pływalni przy Zespole Placówek Oświatowych Herbach przy ul. Katowickiej 6 na działce nr 486/6”

Nr ZP/PN/16/12/08 Herby, dnia 31.07.2008 r. Sprostowanie do przetargu znak ZP/PN/16/08 Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 19 z 2006r. poz.. 177 z póź. zm.) Wycofuje się zapisy w SIWZ: - w załączniku nr 6 – wycofuje...

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Chwostku i w Lisowie.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 261 z 2004r., poz. 2603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...