Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprostowanie do przetargu znak ZP/PN/16/08 na Budowę Krytej Pływalni przy Zespole Placówek Oświatowych w Herbach przy ul. Katowickiej 6 na działce 486/6

Nr ZP/PN/16/10/08 Herby, dnia 25.07.2008 r. Sprostowanie do przetargu znak ZP/PN/16/08 Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Wycofuje się załączniki do SIWZ: - nr 5 – Wykaz wykonanych w ciągu pięciu ostatnich lat licząc wstecz od terminu składania ofert robót budowlanych obejmujących montaż instalacji technologii basenowej,...

Budowa Krytej Pływalni Przy Zespole Placówek Oświatowych w Herbach przy ul. Katowickiej 6 na działce nr. 486/6

DATA PUBLIKACJI: 21-07-2008 PRZEDMIOT: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Budowa Krytej Pływalni Przy Zespole Placówek Oświatowych w Herbach przy ul. Katowickiej 6 na działce nr. 486/6 ZAKRES PRZETARGU: roboty budowlane RODZAJ PRZETARGU: nieograniczony pisemny OPIS: ZP/PN/16/08 Herby, dnia...

Budowa Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach przy ul. Lublinieckiej

DATA PUBLIKACJI: 21-07-2008 PRZEDMIOT: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Budowa Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach przy ul. Lublinieckiej ZAKRES PRZETARGU: roboty RODZAJ PRZETARGU: nieograniczony pisemny OPIS: ZP/PN/15/08 Herby, dnia 21-07-2008 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –...

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla wsi Pietrzaki

Nr ZP/PN/14/10/08 Herby, dnia 16.07.2008 r. Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Kanalizację sanitarną ciśnieniową dla wsi Pietrzaki”, wniesiono zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1. Pytanie: Czy należy ująć w ofercie przetargowej opłaty za pozostawienie...

Modernizacja drogi gminnej Mochała – Piłka

DATA PUBLIKACJI: 10 lipca 2008 PRZEDMIOT: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Modernizacja drogi gminnej Mochała – Piłka ZAKRES PRZETARGU: roboty RODZAJ PRZETARGU: nieograniczony pisemny OPIS: ZP/PN/13/08 Herby, dnia 10.07.2008 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty drogowe nazwa...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA PRZYGOTOWANIE W KUCHNI SZKOLNEJ I WYDAWANIE POSIŁKÓW DLA UCZNIÓW ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W HERBACH UL. KATOWICKA 6 ORAZ PRZYGOTOWANIE I TRANSPORTU OBIADÓW DO ZPO OLSZYNA, ZPO HADRA I PS HERBY

Herby, dn. 04.07.2008 Zespół Placówek Oświatowych w Herbach 42-284 Herby ul. Katowicka 6 tel. (034) 357 40 25 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA PRZYGOTOWANIE W KUCHNI SZKOLNEJ I WYDAWANIE POSIŁKÓW DLA UCZNIÓW ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W HERBACH UL. KATOWICKA 6 ORAZ PRZYGOTOWANIE...

Przetarg na kanalizację sanitarną w Pietrzakach

ZP/PN/14/08 Herby, dnia 03.07.2008 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – sieć sanitarna nazwa zamówienia: Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla wsi Pietrzaki gmina Herby 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: GMINA HERBY ul. Lubliniecka 33 42-284 Herby www.herby.pl/bip E-mail: gmina@herby.pl Godziny urzędowania: 8:00 do 15:00...

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Hadrze.

Ogłoszenie nr 10/08 Wójta Gminy Herby z dnia 25.06.2008r. w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do zbycia Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /t.j. z 2004 Dz. U. nr 261 poz. 2603 ze zm./ podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych...

Ogłoszenie w spr.wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy w Lisowie.

Ogłoszenie nr 11/08 Wójta Gminy Herby z dnia 25.06.2008r. w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do najmu i dzierżawy Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /t.j. z 2004 Dz. U. nr 261 poz. 2603 ze zm./ podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Lisowie, Pustkowiu i Kalinie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 261 z 2004r., poz. 2603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...