Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg na modernizację drogi dojazdowej do pól w miejscowości Niwy

ZP/PN/12/08 Herby, dnia 18.04.2008 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty drogowe nazwa zamówienia: Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Niwy 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: GMINA HERBY ul. Lubliniecka 33 42-284 Herby www.herby.pl/bip E-mail: gmina@herby.pl Godziny urzędowania: 8:00 do 15:00...

Przetarg na kanalizację sanitarna ciśnieniowa dla wsi Kierzki gmina Herby

ZP/PN/11/08 Herby, dnia 15.04.2008 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – sieć sanitarna nazwa zamówienia: Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla wsi Kierzki gmina Herby 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: GMINA HERBY ul. Lubliniecka 33 42-284 Herby www.herby.pl/bip E-mail: gmina@herby.pl Godziny urzędowania: 8:00 do 15:00...