Przetargi (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Hadrze.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 261 z 2004r., poz. 2603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Informacja o wykazie nieruchomości do sprzedaży, najmu i dzierżawy.

Wójt Gminy w Herbach informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33 został podany do publicznej wiadomości na 21 dni od 01.07.2009 do dnia 22.07.2009r wykaz nr 06/09 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do zbycia i nr 07/09 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Przetarg nieograniczonay na: Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej - dostawa i montaż urządzeń sieciowych w gminie Herby

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony ZP/PN/6/09 Urząd Gminy w Herbach Lubliniecka 33 42-284 Herby ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej - dostawa i montaż urządzeń sieciowych w gminie Herby Wspólny Słownik...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - „Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej – dostawa sprzętu komputerowego w gminie Herby”

Nr sprawy ZP/PN/5/1/09 Herby, dnia 2009-06-23 Wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herby,...

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Herbach i w Lisowie.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 261 z 2004r., poz. 2603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

SPROSTOWANIE DO WYNIKU POSTĘPOWANIA

Herby dnia: 2009-06-04 ZP/PN/4/9/09 SPROSTOWANIE DO WYNIKU POSTĘPOWANIA Szanowni Państwo! Uprzejmie informuję, iż w wysłanym wyniku w dniu 28 maja 2009 r. do przetargu nieograniczonego ZP/PN/4/2008 pn. „Kredyt na budowę Krytej Pływalni w Herbach na działce 486/6” następujące rozbieżności: Było: Jednocześnie Zamawiający...

Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej - dostawa sprzętu komputerowego w gminie Herby

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego (zamieszczone w BZP w dniu 04-06-2009, nr ogłoszenia: 86463-2009) Urząd Gminy w Herbach Lubliniecka 33 42-284 Herby ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej - dostawa sprzętu...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE, WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA dot. przetargu nieograniczonego pn. Kredyt na budowę Krytej Pływalni w Herbach na działce 486/6

Nr sprawy ZP/PN/4/7/09 Herby, dnia 2009-05-28 Wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE, WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź....

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Kredyt na budowę Krytej Pływalni w Herbach na działce 486/6”

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Kredyt na budowę Krytej Pływalni w Herbach na działce 486/6” Nr ZP/PN/4/4/09 Herby, dnia 2009-05-18 r. Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Kredyt na budowę Krytej Pływalni w Herbach na działce nr. 486/6”, wniesiono zapytania...

Prztarg nieograniczony nr ZP/PN/4/09 pn. Kredyt na budowę Krytej Pływalni w Herbach na działce 486/6”

DATA PUBLIKACJI: 7 maja 2009 PRZEDMIOT: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – „Kredyt na budowę Krytej Pływalni w Herbach na działce 486/6” RODZAJ PRZETARGU: nieograniczony pisemny OPIS: ZP/PN/4/09 Herby, dnia 07.05.2009 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nazwa zamówienia: „Kredyt...