Przetargi (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wniesieniu protestu

Herby dnia 2009-01-29 Nr sprawy: ZP/PN/24/26/08/09 Zawiadomienie o wniesieniu protestu Działając na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zawiadamia się, że w postępowaniu pn „Budowa Krytej Pływalni w Herbach...

Zawiadomienie o wniesieniu protestu

Herby dnia 2009-01-29 Nr sprawy: ZP/PN/24/25/08/09 Zawiadomienie o wniesieniu protestu Działając na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zawiadamia się, że w postępowaniu pn „Budowa Krytej Pływalni w Herbach...

Zawiadomienie o wniesieniu protestu oraz o zawieszeniu biegu terminu związania z ofertą dot. Budowa Krytej Pływalni w Herbach na działce 486/6

Herby dnia 2009-01-27 Nr sprawy: ZP/PN/24/24/08/09 Zawiadomienie o wniesieniu protestu oraz o zawieszeniu biegu terminu związania z ofertą Działając na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zawiadamia się, że w...

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Termomodernizacja budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisowie”

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Termomodernizacja budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisowie” Nr ZP/PN/01/05/08 Herby, dnia 26-01-2009 r. Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Termomodernizacja budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisowie”...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE dot. przetargu niograniczonego na Budowę Krytej Pływalni w Herbach na działce 486/6

Herby dnia 2009-01-21 Nr sprawy: ZP/PN/24/23/08/09 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE. Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herbach ul. Lubliniecka 33 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu...

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu protestu dot. przetargu nieograniczonego na Budowę Krytej Pływalni w Herbach na działce 486/6

Herby dnia 2009-01-15 Nr sprawy: ZP/PN/24/18/08/09 Wszyscy wykonawcy Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę Krytej Pływalni w Herbach na działce nr 486/6” Zawiadomienie o rozstrzygnięciu protestu Działając w trybie art. 183 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t....

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

ZP/PN/24/17/08/09 Herby dnia 2009-01-14 Uczestnicy postępowania Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN/24/08 na „Budowę Krytej Pływalni w Herbach na działce nr 486/6”. Zamawiający...

INFORMACJA O WNIESIONYM PROTEŚCIE

Herby dnia 2009-01-13 Nr sprawy: ZP/PN/24/16/08/09 INFORMACJA O WNIESIONYM PROTEŚCIE Gmina Herby informuje, iż dnia 13.01.2009 roku wpłynął protest dotyczący przetargu nieograniczonego nr ZP/PN/24/08 z dnia 25-11-2008r. na „Budowę krytej pływalni w Herbach na działce 486/6”. W załączeniu kopia wniesionego protestu....

Przetarg nieograniczony - Remont ul. Karola Miarki w miejscowości Chwostek gmina Herby

DATA PUBLIKACJI: 8 stycznia 2009 PRZEDMIOT: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Remont ul. Karola Miarki w miejscowości Chwostek gmina Herby ZAKRES PRZETARGU: roboty RODZAJ PRZETARGU: nieograniczony pisemny OPIS: ZP/PN/2/09 Herby, dnia 08.01.2009 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nazwa zamówienia:...