Przetargi

Zmiana SIWZ - Dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Taninie”

                                                                                                          Herby dnia 2009-12-14

 

Nr sprawy: ZP/PN/18/5/09

 

 

 

 

                                                           Informacja dla Wykonawców którzy pobrali SIWZ

 

 

 

 

            Na podstawie art. 38 ust.  4  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający niniejszym zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Taninie,  a w szczególności załącznik nr 2 „Przedmiar robót – roboty budowlane”

Nowy przedmiar robót dostępny jest w załączniku do niniejszej informacji. 

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią i poprawne opracowanie oferty.

 

 Uwaga! Przedmiar robót na instalcję odgromową pozostaje bez zmian.

                                                                                                                     Z up. Wójta

                                                                                                                   mgr Iwona Burek 

                                                                                                                   Zastępca Wójta

 

 Załączniki:

1. Przedmiar robót - roboty budowlane

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2009 14:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 2061
16 grudnia 2009 11:07 (Mariola Pyrkosz) - Zmiana treści dokumnetu.
14 grudnia 2009 14:28 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika.
14 grudnia 2009 14:26 (Mariola Pyrkosz) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::