Przetargi

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Olszynie”

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot.

„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Olszynie”

 

 

Nr ZP/PN/20/5/09                                                          Herby, dnia 2009-12-23.             

 

  

Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na

„Budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Olszynie”

wniesiono zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

 

1.      Czy Zamawiający w ramach wymagania certyfikatu lub deklaracji zgodności z polskimi normami uzna: Rekomendację Techniczną ITB?

Odpowiedź: Zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym pkt 4.2. stanowiącym załącznik do SIWZ.  

 

2.      W przedmiarze robót poz. 29 występują studzienki Ø500, a w projekcie w poz. 3.8. jest mowa o studzienkach Ø315. Prosimy o uściślenie.

Odpowiedź: Poprawiony przedmiar robót w załączeniu.

 

3.      Poz. 16 przedmiaru to „Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia – grubość po zagęszczeniu 4cm” tymczasem KNR 2-31 0204-05 brzmi: „Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna tłucznia – grubość po zagęszczeniu 7cm”. Stąd też należałoby wprowadzić pozycję o takim brzmieniu, a następnie dodać KNR 2-31 0204-06 „Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia – każdy dalszy 1cm grubość po zagęszczeniu” i w obmiarze podać krotność „-3”, analogicznie jak w pozycjach 34,35 przedmiaru. Czy Zamawiający się z tym zgadza?

Odpowiedź: Poprawiony przedmiar robót w załączeniu.

 

4.      Zamawiający w przedmiarze nie podaje kolorystyki ogrodzenia (brak numeru RAL), prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Kolorystyka ogrodzenia została podana na str. 38 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik do SIWZ.

 

5.      W projekcie przewidziana jest nawierzchnia poliuretanowa wykonana w technologii natrysku. Jest to nawierzchnia przepuszczająca wodę, a w projekcie jest ułożona na warstwie asfaltobetonowej, która nie przepuszcza wody. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści zmianę asfaltobetonu na podbudowę dynamiczną typu ET gr. 35mm, wykonaną jako mieszankę żwiru, granulatu gumowego i kleju poliuretanowego. Podbudowa ta jest podbudową przepuszczalną. Brak odpływu wody z asfaltobetonu może doprowadzić przy wielokrotnych cyklach jej zamarzania i odmarzania w okresie zimowym do skrócenia żywotności samej nawierzchni.

Odpowiedź: Nie dopuszcza się zmiany warstwy asfaltobetonu. Wykonać zgodnie z projektem.

 

6.      Podana w projekcie wysokość ogrodzenia jako 4,10m jest wysokości nietypowej na tego typu obiektach. Czy Zamawiający dopuści ogrodzenie o wysokości 4,00m?

Odpowiedź: Należy wykonać ogrodzenie zgodnie z opisem podanym na str. 38 specyfikacji technicznej.

 

7.      W opisie technicznym wskazane jest rozebranie ogrodzenia murowanego, wykonanie innych niezbędnych rozbiórek, w tym istniejących bramek piłkarskich a także karczowanie samosiejek i ścięcie krzewów, których to prac nie ma w przedmiarze robót. Proszę o zweryfikowanie przedmiaru robót i umieszczeniu w nim wszystkich niezbędnych robót do wykonania w ramach tego zadania.

Odpowiedź: Wskazane prace zostaną wykonane przez Zamawiającego.

 

 

 Wójt Gminy Herby

mgr inż. Roman Banduch

 

 

 

Załączniki:

  1. Poprawiony przedmiar robót.  

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 grudnia 2009 12:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 2195
23 grudnia 2009 12:30 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika.
23 grudnia 2009 12:29 (Mariola Pyrkosz) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::