Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na projekt "Dla każdego coś dobrego w szkole" realizowanego w gminie Herby w roku szkolnym 2011/2012

Nr sprawy IZ.271.11.1.2011                                                                                                Herby, dnia 2011-11-21

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herby, ul. Lubliniecka 33 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego projektu. „Dla każdego coś dobrego w szkole realizowanego w gminie Herby w roku szkolnym 2011/2012 poniższe oferty uzyskały następujące ilości punktów:

Część nr 1

Oferta nr 1 – Pani Bednarczyk Danuta zam. Mochała ul. Fabryczna 11, 42-714 Lisów – 1.960,00 zł brutto – 100 pkt

Oferta nr 2 – Alfa i Omega Władysława Antczak, Al. Tadeusza Kościuszki 58/32, 41-300 Dąbrowa Górnicza – 2.160,00 zł brutto – 90,74 pkt

Część nr 2

Oferta nr 3 – Pani Grus Maria zam. ul. Witosa 7/12, 42-714 Lisów – 1.960,00 zł brutto – 100 pkt

Oferta nr 4 – Alfa i Omega Władysława Antczak, Al. Tadeusza Kościuszki 58/32, 41-300 Dąbrowa Górnicza – 2.160,00 zł brutto – 90,74 pkt

Część nr 3

Oferta nr 5 – Pani Kwaśniok Aneta zam. Kalina ul. Szkolna 7, 42-284 Herby – 2.880,00 zł brutto – 100 pkt

Oferta nr 6 – Alfa i Omega Władysława Antczak, Al. Tadeusza Kościuszki 58/32, 41-300 Dąbrowa Górnicza – 3.840 zł brutto – 75 pkt

Część nr 4

Oferta nr 7 – Pani Polis Mariola zam. ul. Reymonta 4, 42-284 Herby – 1.440,00 zł brutto – 100 pkt

Oferta nr 8 – Alfa i Omega Władysława Antczak, Al. Tadeusza Kościuszki 58/32, 41-300 Dąbrowa Górnicza – 1.620,00 zł brutto – 88,89 pkt

Część nr 5

Oferta nr 9 – Pani Ledwoń Małgorzata zam. ul. Kościuszki 24, 42-284 Herby – 1.440,00 zł brutto – 100 pkt

Oferta nr 10 – Alfa i Omega Władysława Antczak, Al. Tadeusza Kościuszki 58/32, 41-300 Dąbrowa Górnicza – 1.620,00 zł brutto – 88,89 pkt

Część nr 6

Oferta nr 11 – Pani Kwaśniok Aneta zam. Kalina ul. Szkolna 7, 42-284 Herby – 1.440,00 zł brutto – 100 pkt

Oferta nr 12 – Alfa i Omega Władysława Antczak, Al. Tadeusza Kościuszki 58/32, 41-300 Dąbrowa Górnicza – 1.920,00 zł brutto – 75 pkt

Część nr 7

Oferta nr 13 – Pani Polis Mariola zam. ul. Reymonta 4, 42-284 Herby – 1.500,00 zł brutto – 100 pkt

Oferta nr 14 – Alfa i Omega Władysława Antczak, Al. Tadeusza Kościuszki 58/32, 41-300 Dąbrowa Górnicza – 1.620,00 zł brutto – 92,59 pkt

Część nr 8

Oferta nr 15 – Pani Dukaczewska Małgorzata zam. ul. Budowlanych 11/13, 42-284 Herby – 5.880,00 zł brutto – 100 pkt

Oferta nr 16 – Alfa i Omega Władysława Antczak, Al. Tadeusza Kościuszki 58/32, 41-300 Dąbrowa Górnicza – 6.480,00 zł brutto – 90,74 pkt

 Część nr 9

Oferta nr 17 – Pani Mandryk Aldona zam. ul. Miodowa 7/17, 42-290 Blachownia – 7.350,00 zł brutto – 100 pkt

Oferta nr 18 – Alfa i Omega Władysława Antczak, Al. Tadeusza Kościuszki 58/32, 41-300 Dąbrowa Górnicza – 9.600,00 zł brutto – 76,56 pkt

Część nr 10

Oferta nr 19 – Pani Wardas Romana zam. ul. Parkowa 15, 42-284 Herby – 5.880,00 zł brutto – 100 pkt

Oferta nr 20 – Alfa i Omega Władysława Antczak, Al. Tadeusza Kościuszki 58/32, 41-300 Dąbrowa Górnicza – 6.480,00 zł brutto – 90,74 pkt

Część nr 11

Oferta nr 21 – Pani Brzezińska Aleksandra zam. ul. Wileńska 56, 42-200 Częstochowa – 7.125,00 zł brutto – 100 pkt

Oferta nr 22 – Alfa i Omega Władysława Antczak, Al. Tadeusza Kościuszki 58/32, 41-300 Dąbrowa Górnicza – 8.100,00 zł brutto – 87,96 pkt

Część nr 12

Oferta nr 23 – Pani Zając Barbara zam. ul. Stawowa 47/3, 42-714 Lisów – 5.170,00 zł brutto – 100 pkt

Oferta nr 24 – Alfa i Omega Władysława Antczak, Al. Tadeusza Kościuszki 58/32, 41-300 Dąbrowa Górnicza – 5.940,00 zł brutto – 87,04 pkt

Część nr 13

Oferta nr 25 – Pani Ciągowska Ewa zam. ul. Sienkiewicza 9/3, 42-290 Blachownia – 7.050,00 zł brutto – 100 pkt

Oferta nr 26 – Alfa i Omega Władysława Antczak, Al. Tadeusza Kościuszki 58/32, 41-300 Dąbrowa Górnicza – 9.600,00 zł brutto – 73,44 pkt

Część nr 14

Oferta nr 27 – Pani Hajnas-Grzesiak Krystyna zam. ul. Stawowa 47/1, 42-714 Lisów – 5.335,00 zł brutto – 100 pkt

Oferta nr 28 – Alfa i Omega Władysława Antczak, Al. Tadeusza Kościuszki 58/32, 41-300 Dąbrowa Górnicza – 5.940,00 zł brutto – 89,81 pkt

  

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 PZP, tj. nie wcześniej niż. 02-12-2011r.

Wójt Gminy Herby
mgr inż. Roman Banduch

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Samodzielne stanowisko d/s inwestycji i zamówień publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2011 09:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 1157
21 listopada 2011 09:49 (Mariola Pyrkosz) - Zmiana danych dokumentu.
21 listopada 2011 09:48 (Mariola Pyrkosz) - Zmiana danych dokumentu.
21 listopada 2011 09:48 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::