Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na "Kredyt na zakup nieruchomości w miejscowości Herby"

 

Numer sprawy: IZ.271.13.1.2011                                                                            Herby, dnia 01.12.2011 r.

Dotyczy: Kredyt na zakup nieruchomości położonej w miejscowości Herby

Dotyczy ogłoszenia nr: 396208 - 2011; data zamieszczenia: 25.11.2011

UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Gmina Herby, ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby na podstawie art. 93 Prawa Zamówień Publicznych unieważnia przetarg nieograniczony pisemny przed otwarciem ofert na „Kredyt na zakup nieruchomości położonej w miejscowości Herby”.  Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 7 postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą tzn. Gmina Herby nie otrzyma pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na kredyt na zakup nieruchomości położonej w miejscowości Herby, co uniemożliwi uruchomienie kredytu,
a więc umowa będzie podlegała unieważnieniu.

Wójt Gminy Herby
mgr inż. Roman Banduch

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2011 10:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 618
01 grudnia 2011 10:36 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::