Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na "Kredyt długoterminowy w wysokości 1.050.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek"

 

Numer sprawy: IZ.271.14.1.2011                                                                                  Herby, dnia 08.12.2011 r.

Dotyczy: Kredyt długoterminowy w wysokości 1.050.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Dotyczy ogłoszenia nr: 406468 - 2011; data zamieszczenia: 01.12.2011

UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Gmina Herby, ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby na podstawie art. 93 Prawa Zamówień Publicznych unieważnia przetarg nieograniczony pisemny przed otwarciem ofert na „Kredyt długoterminowy w wysokości 1.050.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”.  Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 6 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z pkt III specyfikacji istotnych warunków zamówienia unieważnia się postępowanie przed otwarciem ofert ze względu na wycofanie licytacji, w związku z czym nie ma potrzeby zaciągania kredytu ponieważ nie leży to w interesie publicznym. 

Wójt Gminy Herby

mgr inż. Roman Banduch

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Samodzielne stanowisko d/s inwestycji i zamówień publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2011 13:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 965
08 grudnia 2011 13:07 (Mariola Pyrkosz) - Zmiana danych dokumentu.
08 grudnia 2011 13:06 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::