Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na projekt "Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych z terenu Gminy Herby w ramach projektu dla każdego coś dobrego w szkole w pomoce dydaktyczne"

Nr sprawy IZ.271.15.1.2011                                                             Herby, dnia 2011-12-20

 

 ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herby, ul. Lubliniecka 33 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego projektu: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych z terenu Gminy Herby w ramach projektu Dla każdego coś dobrego w szkole” w pomoce dydaktyczne poniższe oferty uzyskały następujące ilości punktów:

 

Część nr 1

Oferta nr 1 – Moje Bambino sp. z o.o. sp. k. ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź – 9.813,99 zł brutto – 100 pkt

Część nr 2

Oferta nr 2 – Moje Bambino sp. z o.o. sp. k. ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź – 8.951,37 zł brutto – 100 pkt

Część nr 3

Oferta nr 3 – Moje Bambino sp. z o.o. sp. k. ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź – 20.527,43 zł brutto – 100 pkt

Część nr 4

Oferta nr 4 – Moje Bambino sp. z o.o. sp. k. ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź – 19.474,74 zł brutto – 100 pkt

 

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta niezwłocznie zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 PZP.

 

Wójt Gminy Herby
mgr inż. Roman Banduch

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Samodzielne stanowisko d/s inwestycji i zamówień publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2011 08:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 1046
21 grudnia 2011 08:37 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::