Przetargi

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. " Dostawa węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2012/2013"

 

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot.

Dostawę węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie
w sezonie grzewczym 2012/2013.

 

 

Nr  IZ.271.7.1.2012                                                                                                                                         Herby, dnia 2012-07-30
 
 

 

 

Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Dostawę węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie
w sezonie grzewczym 2012/2013.

wniesiono zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

 

Pytanie: W związku z wejściem w życie od dnia 02 stycznia 2012r. opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych, proszę o udzielnie informacji, czy realizowane do wskazanych do SIWZ jednostek dostawy opału podlegają zwolnieniu
z podatku akcyzowego czy też nie. Zgodnie bowiem ze znowelizowaną ustawą o podatku akcyzowym Dz.U. z 2011r. Nr 108, poz. 626 z poźn, zm. Od dnia 02.01.2012r. sprzedaż wyrobów węglowych podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Jednakże, ustawodawca w art. 31a zawarł szereg zwolnień. W przypadku przysługującego zwolnienia, prosimy o podanie podstawy prawnej zwolnienia.

 

Odpowiedź: Tak podlegają zwolnieniu zgodnie z art. 31a ust. 2 pkt. 3 Ustawy o podatku akcyzowym.

 

 

Wójt Gminy Herby
mgr inż. Roman Banduch

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 sierpnia 2012 07:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 827
01 sierpnia 2012 07:48 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::