Przetargi

Sprostowanie do przetargu na kanalizację sanitarną w Kierzkach

                       Herby, dnia 29.04.2008 r.                                          

 

           

                                                                                                          SPROSTOWANIE

 

 

            Gmina Herby informuje, że wprowadza sprostowanie do ogłoszonego przetargu nieograniczonego ZP/PN/11/08  na „Kanalizację sanitarną ciśnieniową dla wsi Kierzki”. Zamawiający zmienia treść poz. 29 d.2 kosztorysu ślepego (Załącznik nr 2 do siwz), która powinna brzmieć:

- Pompownia przydomowa prefabrykowana z PE śr. 800 mm H=2,20-2,50 m, z włazem   

   ciężkim śr. 600 mm, z 1 pompą wyporową o parametrach Q=0,7 l/s, H=100 m,

   P=1,1-1,5 kW, U=400 V, lub 230V (typ pompy porównywalny z firmą Presskan) –     

   obmiar 22 szt.

 

Wójt Gminy

mgr inż. Roman Banduch

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 kwietnia 2008 13:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 3779
29 kwietnia 2008 13:02 (Mariola Pyrkosz) - Utworzenie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::