Przetargi

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot.kanalizacji sanitarnej w Kierzkach

Nr ZP/PN/11/11/08                                                     Herby, dnia 29.04.2008 r.                                          

 

 

 

            Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na Kanalizację sanitarną ciśnieniową dla wsi Kierzki, wniesiono zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

1. Pytanie: Jakiej ilości wykonanych robót o wartości i zakresie zbliżonym do zakresu

    przedmiotowego zadania Zamawiający wymaga od oferentów?

    Odpowiedź: W pkt. VIII B 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, podano

    wartość nie mniejszą niż 200 000 zł.

 

2. Pytanie: Oferenci mają przedłożyć w ofercie wykaz osób, które będą uczestniczyć w

    wykonywaniu zadania. O jakie specjalności tych osób chodzi? Czy w wykazie mają być

    również ujęci pracownicy fizyczni?

          Odpowiedź: Chodzi tylko o pracowników sprawujących bezpośredni nadzór nad

          prowadzonymi robotami.

 

3. Pytanie: Na jaką minimalną kwotę oferent musi być ubezpieczony od odpowiedzialności

    cywilnej?

          Odpowiedź: Zamawiający żądając w pkt. VIII B 1 specyfikacji istotnych warunków

          zamówienia, wykonania robót o wartości min. 200 000 zł. uważał iż ubezpieczenie od

          odpowiedzialności cywilnej, również będzie opiewało na tą kwotę.

 

4. Pytanie: Wg specyfikacji technicznej zbiornik pompowni przydomowej ma być

    wykonany z PE Ø 800 mm, a wg kosztorysu nakładczego zbiornik ma mieć średnicę

         Ø 1000 mm. Zbiornik o jakiej średnicy ma wycenić oferent?

          Odpowiedź: Na to pytanie Zamawiający udzielił wyjaśnienia w swoim piśmie

          Nr ZP/PN/11/10/08 w dniu 29.04.2008 r. zamieszczonym na swojej stronie internetowej.

 

Wójt Gminy

mgr inż.Roman Banduch

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 kwietnia 2008 17:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 3375
29 kwietnia 2008 17:06 (Mariola Pyrkosz) - Utworzenie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::