Przetargi

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia

 

Ogłoszenie nr 06/08

Wójta Gminy Herby z dnia 23.04.2008r.

w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do zbycia

 

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /t.j. z 2004 Dz. U. nr 261 poz. 2603 ze zm./ podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

 

l.p.

Nr działki

Nr

księgi wieczystej

Położenie

Karta mapy

Opis nieruchomości

ha

 

Przeznaczenie w planie

Cena zł

 

1.

 

1070/21

 

CZ1L/00037028/1

 

Lisów

 

2 Lisów

 

Nieruchomość  niezabudowana o powierzchni 0,0258 ha.

 

Usługi- handel, rzemiosło, gastronomia, biura, banki

 

Wg wyceny rzeczoznawcy

 

2.

 

1025/152

 

CZ1L/00009168/9

 

Kalina

 

1-2 Kalina

 

Nieruchomość  niezabudowana o powierzchni 1,5355 ha.

 

Droga wewnętrzna, zabudowa jednorodzinna i zagrodowa, tereny rolnicze, łąki, zieleń łęgowa

 

Wg wyceny rzeczoznawcy

 

3.

 

1013/161

 

CZ1L/00009168/9

 

Kalina

 

1-2 Kalina

 

Nieruchomość  niezabudowana o powierzchni 1,0212 ha.

 

Tereny rolnicze, lasy ochronne

 

 

Wg wyceny rzeczoznawcy

 

4.

 

555/19

 

CZ1L/00038284/0

 

Pustkowie

 

12-4 Kochanowice

 

Nieruchomość  niezabudowana o powierzchni 0,0951 ha.

 

Zabudowa rekreacyjno-letniskowa

 

 

Wg wyceny rzeczoznawcy

 

5.

 

556/19

 

CZ1L/00038284/0

 

Pustkowie

 

12-4 Kochanowice

 

Nieruchomość  niezabudowana o powierzchni 0,0951 ha.

 

Zabudowa rekreacyjno-letniskowa

 

 

Wg wyceny rzeczoznawcy

 

6.

 

557/19

 

CZ1L/00038284/0

 

Pustkowie

 

12-4 Kochanowice

 

Nieruchomość  niezabudowana o powierzchni 0,1009 ha.

 

Zabudowa rekreacyjno-letniskowa

 

 

Wg wyceny rzeczoznawcy

 

7.

 

495/2

 

CZ1L/00039780/4

 

Herby

 

13-2 Kochanowice

 

Nieruchomość o powierzchni

0,0110 ha zabudowana kioskiem drewnianym obmurowanym, o dachu jednospadowym, krytym papą o pow. użytk. 60m² stanowiącym własność P. Danuty Gajda. Sprzedaż następuje na rzecz użytkownika wieczystego

 

Drogi dojazdowe

 

 

Wg wyceny rzeczoznawcy

 

 

 

Wzywa się osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt  2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 23.04.2008r. do dnia 14.05.2008r.

 Wójt Gminy

mgr inż.Roman Banduch

 

Herby, dnia 23.04.2008r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2008 10:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 3678
07 maja 2008 10:26 (Mariola Pyrkosz) - Utworzenie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::