Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamieszczono dnia 14.05.2008 r.

 

 

 

Gmina Herby informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia pn. „Przebudowa ul. Asnyka w Herbach”, wybrano ofertę, którą złożyła firma:

Zakład Budownictwa Drogowego Wodno - Kanalizacyjnego i Transportu Edward Hucz

42-283 Boronów ul. 3 Maja 27.

 

Termin realizacji zamówienia: 16.06.2008 r.

Cena ofertowa: (brutto) 66.563,21 zł. (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy 21/100 złotych).

Wójt Gminy

mgr inż. Roman Banduch

 

 

                                                                      

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 maja 2008 10:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 3704
14 maja 2008 10:57 (Mariola Pyrkosz) - Utworzenie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::