Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty na „Modernizację drogi dojazdowej do pól w miejscowości Niwy”,

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamieszczono dnia 02.06.2008 r.

 

 

 

Gmina Herby informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia pn. Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Niwy, wybrano ofertę, którą złożyła firma:

Zakład Budownictwa Drogowego Wodno - Kanalizacyjnego i Transportu Edward Hucz

42-283 Boronów ul. 3 Maja 27.

 

Termin realizacji zamówienia: 30.06.2008 r.

Cena ofertowa: (brutto) 129.508,09 zł. (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset osiem 09/100 złotych).

 

Wójt Gminy

mgr inż.Roman Banduch

 

                                                                      

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 czerwca 2008 08:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 3577
02 czerwca 2008 08:33 Mariola Pyrkosz - Utworzenie dokumnetu.