Przetargi

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Lisowie

Ogłoszenie 09/08

Wójta Gminy Herby z dnia 03.06.2008r.

w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do zbycia

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /t.j. z 2004 Dz. U. nr 261 poz. 2603 ze zm./ podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

l.p.

Nr działki

Nr

księgi wieczystej

Położenie

Karta

mapy

Opis nieruchomości

 

Cena

1.

1023/10; 1022/10; 1021/10; 1020/10; 1019/10; 1018/10; 1017/10; 1016/10; 1015/10;  1014/10; 1013/10; 1012/10;  1011/10; 1010/10; 1009/10; 1008/10; 1007/10; 1006/10; 1005/10; 1004/10; 1003/10; 1002/10; 1001/10; 1000/10; 999/10; 998/10; 997/10; 996/10; 995/10; 994/10; 993/10;  992/10; 991/10; 990/10; 989/10; 988/10; 987/10;  986/10;  985/10; 984/10; 982/10; 981/10;  

CZ1L/00044606/9

Lisów

2 Lisów

Nieruchomości niezabudowane

przeznaczone w planie pod parkingi

 i zespoły garażowe, każda o pow. 28 m²

Wg wyceny

rzeczoznawcy

Wzywa się osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt  2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 03.06.2008r. do dnia 24.06.2008r.

Herby, dnia 03.06.2008r.

Wójt Gminy

mgr inż. Roman Banduch

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 czerwca 2008 09:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 3028
04 czerwca 2008 09:34 (Mariola Pyrkosz) - Utworzenie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::