Przetargi

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Lisowie i Chwostku

Ogłoszenie nr 08/08

Wójta Gminy Herby z dnia 03.06.2008r.

w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do zbycia

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /t.j. z 2004 Dz. U. nr 261 poz. 2603 ze zm./ podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

l.p.

Nr działki

Nr

księgi wieczystej

Położenie

Karta mapy

Opis nieruchomości

ha

 

Przeznaczenie w planie

Cena zł

 

1.

 

1072/21

 

CZ1L/00037028/1

 

Lisów

 

2 Lisów

 

Nieruchomość o powierzchni 0,0176 ha, zabudowana budynkiem pawilonu handlowego będącego odrębną  własnością dzierżawcy

 

Usługi- handel, rzemiosło, gastronomia, biura, banki

 

Wg wyceny rzeczoznawcy

 

2.

 

1073/21

 

CZ1L/00037028/1

 

Lisów

 

2 Lisów

 

Nieruchomość o powierzchni 0,0103 ha, zabudowana budynkiem pawilonu handlowego bodącego odrębną  własnością dzierżawcy

 

Usługi- handel, rzemiosło, gastronomia, biura, banki

 

Wg wyceny rzeczoznawcy

 

3.

 

764/254

 

21067

 

Chwostek

 

1 C Chwostek

 

Nieruchomość  niezabudowana o powierzchni 0,6300 ha.

 

Tereny rolnicze

 

 

Wg wyceny rzeczoznawcy

 

4.

 

560/19

 

CZ1L/00038284/0

 

Pustkowie

 

12-4 Kochanowice

 

Nieruchomość  niezabudowana o powierzchni 1,8741 ha.

 

Zabudowa rekreacyjno-letniskowa

Łąki, zieleń łęgowa, rola

Grunty leśne

 

 

Wg wyceny rzeczoznawcy

Wzywa się osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt  2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 03.06.2008r. do dnia 24.06.2008r.

 

Herby, dnia 03.06.2008r.

Wójt Gminy

mgr inż.Roman Banduch

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 czerwca 2008 09:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 2860
04 czerwca 2008 09:37 (Mariola Pyrkosz) - Utworzenie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::