Przetargi

Ogłoszenie w spr.wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy w Lisowie i Mochali.

Ogłoszenie nr 07/08

Wójta Gminy Herby z dnia 03.06.2008r.

w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do najmu i dzierżawy

 

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /t.j. z 2004 Dz. U. nr 261 poz. 2603 ze zm./ podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy:

 

 

l.p.

Nr działki

Nr

księgi wieczystej

Położenie

Karta mapy

Opis nieruchomości

 

Cena czynszu 

 

1.

 

668/23

 

35255

 

Lisów

 

2 Lisów

 

Przedłużenie dzierżawy gruntu pod garaż o pow. 0,0016 ha

Dzierżawa nieruchomości na okres do 31 grudnia 2008r.

 

 

17,08 zł/m-c (brutto)

 

 

 

2.

 

651/21

 

CZ1L/00037028/1

 

Lisów

 

2 Lisów

 

Przedłużenie dzierżawy gruntu pod działalność handlową o pow. 0,0077 ha

Dzierżawa nieruchomości na okres do 31 grudnia 2008r.

 

 

39,04  zł/m-c (brutto)

 

 

 

3.

 

528/20

 

34307

 

Mochała

 

1 Hadra

 

Przedłużenie dzierżawy gruntu rolnego pod o pow. 0,0050 ha

Dzierżawa nieruchomości na okres do 31 grudnia 2008r.

 

5,00 zł/m-c (netto)

Wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 03.06.2008r. do dnia 24.06.2008r.

 

Herby, dnia 03.06.2008r.

Wójt Gminy

mgr inż.Roman Banduch

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 czerwca 2008 09:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 2878
04 czerwca 2008 09:46 (Mariola Pyrkosz) - Utworzenie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::