Przetargi

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Hadrze.

 

Ogłoszenie nr 10/08

Wójta Gminy Herby z dnia 25.06.2008r.

w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do zbycia

 

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /t.j. z 2004 Dz. U. nr 261 poz. 2603 ze zm./ podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

l.p.

Nr działki

Nr

księgi wieczystej

Położenie

Karta mapy

Opis nieruchomości

ha

 

Przeznaczenie w planie

Cena zł

 

1.

 

117

 

CZ1L/00002599/0

 

Hadra

 

1 Hadra

 

Nieruchomość  niezabudowana o powierzchni 0,3340 ha

 

 

Łąki, zieleń łęgowa

 

 

 

Wg wyceny rzeczoznawcy

 

2.

 

530/115

 

CZ1L/00002599/0

 

Hadra

 

1 Hadra

 

Nieruchomość  niezabudowana o powierzchni 0,4413 ha

 

 

Łąki, zieleń łęgowa

Strefa ochrony konserwatorskiej

 

 

Wg wyceny rzeczoznawcy

 

 

Wzywa się osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt  2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 25.06.2008r. do dnia 16.07.2008r.

 

Herby, dnia 25.06.2008r.

Wójt Gminy

mgr inż. Roman Banduch

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 czerwca 2008 10:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 2996
27 czerwca 2008 10:38 (Mariola Pyrkosz) - Utworzenie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::