Przetargi

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla wsi Pietrzaki

 

Nr ZP/PN/14/10/08                                                                                                         Herby, dnia 16.07.2008 r.                                          

 

 

 

            Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na Kanalizację sanitarną ciśnieniową dla wsi Pietrzaki, wniesiono zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

1. Pytanie: Czy należy ująć w ofercie przetargowej opłaty za pozostawienie urządzeń obcych w pasie drogowym oraz w pasie kolei.

    Odpowiedź: Kosztorys zerowy nie zawiera pozycji z w/w opłatami, nie należy ich ujmować w ofercie przetargowej.

 

                                                                                                 

                                                                                                        Wójt Gminy Herby

                                                                                                

                                                                                                     mgr inż. Roman Banduch

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lipca 2008 13:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 3373
16 lipca 2008 13:02 (Mariola Pyrkosz) - Utworzenie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::