Przetargi

Sprostowanie do przetargu znak ZP/PN/16/08 na Budowę Krytej Pływalni przy Zespole Placówek Oświatowych w Herbach przy ul. Katowickiej 6 na działce 486/6

Nr ZP/PN/16/10/08                                                                          Herby, dnia 25.07.2008 r.                                          

 

           

Sprostowanie do przetargu znak ZP/PN/16/08

 

 

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

 

Wycofuje się załączniki do SIWZ:

 

- nr 5 – Wykaz wykonanych w ciągu pięciu ostatnich lat licząc wstecz od terminu składania ofert robót budowlanych obejmujących montaż instalacji technologii basenowej, oraz

- nr 5B – Wykaz wykonanych w ciągu pięciu ostatnich lat licząc wstecz od terminu składania ofert robót budowlanych wykonanych na jednym obiekcie, gdzie łącznie wykonano roboty związane z ociepleniem ścian, ociepleniem dachu, wymianą stolarki okiennej, wymianą instalacji c.o., o wartości stanowiącej co najmniej 100% zaoferowanej w ofercie części zamówienia obejmującego ocieplenie ścian, ocieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej.

 

 

w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

„Budowę Krytej Pływalni przy Zespole Placówek Oświatowych
w Herbach przy ul. Katowickiej 6 na działce nr 486/6”

 

 

 Wójt Gminy Herby

mgr inż. Roman Banduch

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lipca 2008 12:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 3217
25 lipca 2008 12:50 (Mariola Pyrkosz) - Zmiana treści dokumnetu.
25 lipca 2008 12:49 (Mariola Pyrkosz) - Utworzenie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::