Przetargi

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Chwostku i w Lisowie.

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

            Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 261 z 2004r., poz. 2603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108) Wójt Gminy Herby ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości. 

 

l.p.

Nr nieruchomości

Nr

księgi wieczystej

Położenie

Karta mapy

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie terenu w planie

Cena zł

 

 

1.

 

764/254

 

 

CZ1L/00021067/1

 

 

Chwostek

 

1 C Chwostek

 

Nieruchomość niezabudowana  o powierzchni 0,6300 ha

 

 

Tereny rolnicze

 

8.500,00

(netto)

 

 

2.

 

1022/10

 

CZ1L/00044606/9

 

Lisów

 

2 Lisów

 

Nieruchomość niezabudowana  o powierzchni 0,0028 ha

 

 

Parkingi i zespoły garażowe

 

 

1.050,00

(brutto)

 

3.

 

1023/10

 

CZ1L/00044606/9

 

Lisów

 

2 Lisów

 

Nieruchomość niezabudowana  o powierzchni 0,0028 ha

 

 

Parkingi i zespoły garażowe

 

1.050,00

(brutto)

 

Przetargi odbędą się dnia 29.08.2008r. w Urzędzie Gminy w Herbach, ul. Lubliniecka 33 (pokój nr 10) o godzinie:

-działka 764/254 - 1000

-działka 1022/10 - 1010

-działka 1023/10 - 1020

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu)  w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj.:

-działka 764/254   - 850,00 zł

-działka 1022/10   - 105,00 zł

-działka 1023/10   - 105,00 zł

w kasie Urzędu Gminy lub na konto BS Koszęcin oddz. Herby, z siedzibą w Boronowie nr 48 8288 1014 2001 0000 0042 0001. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 25.08.2008r. (w przypadku przelewu decyduje data i godz. wpływu środków na konto bankowe gminy)

 

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu, przed jego rozpoczęciem.

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania bądź wycofania z przetargu nieruchomości z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

Nabywca ponosi koszty opłaty notarialnej

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Okazanie granic sprzedanej nieruchomości na koszt i wniosek nabywcy

 

Herby, dnia 28.07.2008r.

 Wójt Gminy

mgr inż.Roman Banduch

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 lipca 2008 11:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 3019
29 lipca 2008 11:50 (Mariola Pyrkosz) - Utworzenie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::