Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

                                                                                                                                    Herby dnia 07-08-2008

Nr ZP/PN/13/5/08

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamieszczono dnia 07-08-2008r.

 

 

 

Gmina Herby informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia pn. Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla wsi Pietrzaki gmina Herby, wybrano ofertę, którą złożyła firma: „ELCOR” Dariusz Czajczyński, Krzysztof Dąbrowski Spółka Jawna  
42-714 Lisów ul. Przemysłowa 10

 

Termin realizacji zamówienia: 31.10.2008 r.

Cena ofertowa: (brutto) 174.506,92  zł. (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześć 92/100 złotych).

 

 

                                                                       Wójt Gminy Herby

                                                                 mgr inż. Roman Banduch

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 sierpnia 2008 08:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 3195
07 sierpnia 2008 08:30 (Mariola Pyrkosz) - Utworzenie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::