Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamieszczono dnia 28.08.2008 r.

 

 

 

Gmina Herby informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia pn.

„Budowa Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach przy ul. Lublinieckiej”,

wybrano ofertę, którą złożyła firma:

Zakład Budowlany „BUDREM” Bogdan Kryś

ul. Boronowska 24B

42-286 Koszęcin

 

Termin realizacji zamówienia: 31.12.2008 r.

Cena ofertowa: (brutto) 954.244,30 zł.

(słownie: dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści cztery złote).

 

 

                                                                         Wójt Gminy Herby

                                                                       mgr inż. Roman Banduch

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 sierpnia 2008 07:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 3187
28 sierpnia 2008 07:59 (Mariola Pyrkosz) - Zmiana treści dokumnetu.
28 sierpnia 2008 07:58 (Mariola Pyrkosz) - Zmiana treści dokumnetu.
28 sierpnia 2008 07:58 (Mariola Pyrkosz) - Zmiana treści dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::