Przetargi

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. Przetargu nieograniczonego na „Budowę krytej pływalni przy Zespole Placówek Oświatowych w Herbach przy ul. Katowickiej 6 na działce 486/6”

 

 

Nr ZP/PN/16/17/08                                                               Herby, dnia 04.09.2008 r.                                         

 

 

 

            Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na Budowę krytej pływalni przy Zespole Placówek Oświatowych w Herbach przy ul. Katowickiej 6 na działce 486/6, wniesiono zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

  1. Zamawiający w dniu 01-09-2008 zamieścił na stronie urzędu odpowiedzi na zapytania, wśród których załączył m.in. przedmiar instalacji wentylacji w wersji „pdf”. W dokumencie brakuje informacji NT podstawy wyceny katalogowej – kosztorysowe normy nakładów rzeczowych. Jednocześnie w odpowiedziach udzielonych w dniu 14.08.2008r. Zamawiający potwierdził obowiązek załączenia do oferty kosztorysu w formie uproszczonej wymagając podania podstawy wycenianej pozycji (odp. Nr 2).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. nr 202 § 10.1) dla każdej pozycji przedmiaru należy podać:
Kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustawą indywidualnie systematyką robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych.

W związku z powyższym wnosimy o uzupełnienie danych brakujących w omawianym przedmiarze lub zweryfikowania formy kosztorysu, który należy wpleść w treść oferty przetargowej.

 

odpowiedź

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. nr 202 § 10.1) w przedmiarze robót nie podaje się podstaw wyceny, ponieważ nie można narzucić oferentowi norm służących do wyceny robót. Jest to sprzeczne z ustawą o cenach.

Wycena w formie uproszczonej również nie musi zawierać takich podstaw lecz opis technologii, jednostkę, ilość jednostek, cenę jednostkową oraz wartość dla danej pozycji.

 

 

                                                                                             Wójt Gminy Herby

                                                                                         mgr inż. Roman Banduch

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 września 2008 09:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 2928
04 września 2008 09:24 (Mariola Pyrkosz) - Utworzenie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::