Przetargi

Dostawa węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2008/2009

PRZETARG

 PUBLIKUJĄCY:

 Gmina wiejska Herby

 GMINA:

 Herby

 POWIAT:

 lubliniecki

 WOJEWÓDZTWO:

 śląskie

 DATA PUBLIKACJI:

13 września 2007

 

 

PRZETARG

 PRZEDMIOT:

Przetarg na „Dostawa węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2008/2009

 

 OPIS:

ZP/PN/19/08                                              Herby, dnia 2008.09.10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Na
„Dostawa węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2008/2009”


WÓJT GMINY HERBY
ul. Lubliniecka 33,
42-284 Herby,

strona: http://bazagmin.pl/bip_herby/
e-mail: gmina@herby.pl
od godz. 800 do godz. 1500

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 137.000 euro


Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowe informacje można otrzymać w tutejszym Urzędzie Gminy pok. Nr 13 codziennie w godz. od godz. 800 do 1500.

Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych, bądź też ofert wariantowych.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami jest:
Maria Szczepańska / tel. 034-3574100 w. 17/

Przetarg odbędzie się dnia 25 września 2008 r. o godz. 900

Termin realizacji zamówienia wg uzgodnionego harmonogramu.

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu określa SIWZ.
Wadium 2.000 zł.

Kryteria oceny ofert: cena 100%

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Herbach pokój nr 8  42–284 Herby, ul. Lubliniecka 33 do dnia 25 września 2008 r. do godz. 900

Termin związania ofertą – okres 30 dni od terminu składania ofert.

 

 

 ZAKRES PRZETARGU:

 Dostawa węgla opałowego Eko groszek

 RODZAJ PRZETARGU:

 nieograniczony pisemny

 

 

Wójt Gminy Herby
mgr inż. Roman Banduch

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 września 2008 08:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 2772
18 września 2008 11:38 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika.
18 września 2008 11:37 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika.
18 września 2008 11:37 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::