Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

                                                                                  Herby dnia 17-09-2008

Nr ZP/PN/18/5/08

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamieszczono dnia 17-09-2008r.

 

 

 

Gmina Herby informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia pn. „Kredyt na budowę Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach przy ul. Lublinieckiej”, wybrano ofertę, którą złożyła firma:

 

Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Częstochowie

Al. Jana Pawła II  54

42-200 Częstochowa

 

Cena ofertowa: (brutto) 62 777,56 zł. (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 56/100).

 

  

 Wójt Gminy Herby

mgr inż. Roman Banduch

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 września 2008 14:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 3001
17 września 2008 14:46 (Mariola Pyrkosz) - Utworzenie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::