Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - przetarg nieograniczony pn. Termomodernizacja budynku komunalnego w Herbach ul. Lubliniecka 31

Nr sprawy ZP/PN/12/16/09                                                                                                      Herby, dnia 2009-10-30

 

Wg rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE
 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herby, ul. Lubliniecka 33 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego w Herbach ul. Lubliniecka 31” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 12 złożoną przez Wykonawcę – Usługi Remontowo-Budowlane „Rogowski”
Strzelce 19, 28-220 Oleśnica

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – tj. 48.506,66 zł netto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium Cena wyniosła 100

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

1.       Oferta nr 1, Zakład Budowlano-Handlowy SEVEN-II sp. j. ul. Zamkowa 13, 42-100 Kłobuck

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 60,14

2.       Oferta nr 2, Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „WAXBUD” Zbigniew Palutkiewicz ul. Wieluńska 30, 42-100 Kłobuck

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 98,02

3.       Oferta nr 3, Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe TERMOBUD W.Połacik, R.Połacik, R.Bodanko
ul. Rocha 219B, 42-200 Częstochowa

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 83,44

4.       Oferta nr 4, Firma Ogólnobudowlana „SZCZĘSNY” ul. Osterwy 6/8, 42-200 Częstochowa

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 92,84

5.       Oferta nr 5, Zakład Ogólnobudowlany „GERLIC” E. Gerlic ul. Oleska 28, 42-700 Lubliniec

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 66,98

6.       Oferta nr 6, P.P.H.U „INSTAL-BUDOTECH” Jan Gorol, Kamienica Śl. ul. Częstochowska 38c, 42-287 Lubsza

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 95,81

7.       Oferta nr 7, „KarBud” Firma Budowlana Lesław Karnas, Zalas 371, 32-067 Tenczynek
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 79,95

8.       Oferta nr 8, Przedsiębiorstwo KONCEPT Piotr Szczerba, Rynek Wieluński 3, 42-200 Częstochowa

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 81,15

9.       Oferta nr 9, Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze „PREMEX” Sp. z o.o. ul. Sabinowska 84, 42-200 Częstochowa

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 73,97

10.   Oferta nr 10, P.P.H.U. „OKPLAST” Szymon Kulej ul. Opolska 18, 42-134 Truskolasy

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 83,64

11.   Oferta nr 11, Zakład Usługowo-Handlowy Łukasz Witek ul. Puscha 7/20, 25-635 Kielce

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 69,37

12.  Oferta nr 13, Piotr Machalewski i Witold Świtkowski Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „WIKTOR” Sp. j. ul. Kolejowa 8, 97-500 Radomsko

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 60,26

Wójt Gminy Herby

mgr inż Roman Bnduch

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 października 2009 11:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 1726
30 października 2009 11:26 (Mariola Pyrkosz) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::