Przetargi

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

     OGŁOSZENIE O PRZETARGU

           

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 261 z 2004r., poz. 2603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108) Wójt Gminy Herby ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości. 

 

l.p.

Nr działki

Nr

księgi wieczystej

Położenie

Karta mapy

Opis nieruchomości

ha

 

Przeznaczenie w planie

Cena zł

 

1.

 

389/14 i 390/14

 

CZ1L/00009002/8

CZ1L/00008987/9

 

 

Pustkowie

 

12-4 Kochanowice

Brak obciążeń w KW

Łączna powierzchnia użytkowa działek -  1,2378ha. Działki niezabudowane

 

 

Grunty rolne

 

16.600,00 zł

 

2.

 

1089/240, 644/129, 645/238, 646/241

 

CZ1L/00028424/1

 

 

Otrzęsie

 

1A-3 Chwostek

Brak obciążeń w KW

Powierzchnia użytkowa działki -  3.3336ha. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Dojazd drogą przy torach kolejowych

 

 

 

Grunty rolne przewidziane do zalesienia oraz łąki, zieleń łęgowa, pastwiska wraz z potokami i rowami odwadniającymi .

Strefa bezpośrednich zagrożeń powodziowych 

 

40.600,00 zł

 

3.

 

2980/127

 

CZ1L/00028424/1

 

 

Otrzęsie

 

1A-3 Chwostek

Brak obciążeń w KW

Powierzchnia użytkowa działki -  0,4621ha. Dostęp do nieruchomości po gruntach kolei, do drogi publicznej biegnącej przez wieś dochodzi tylko punktem granicznym

 

 

Grunty rolne przewidziane do zalesienia oraz łąki, zieleń łęgowa, pastwiska wraz z potokami i rowami odwadniającymi .

 

22.000,00 zł

4

259/127, 254/127, 249/126, 248/126, 245/122, 244/122, 258/128, 255/128, 253/125, 250/125, 247/125, 246/123, 243/123, 257/129, 256/129, 252/124, 251/124

 

CZ1L/00020890/2

CZ1L/00037689/2

 

Hadra

 

1 Hadra

Brak obciążeń w KW

Łączna powierzchnia użytkowa działek -  3,8220ha

 

Łąki, zieleń łęgowa, pastwiska wraz z potokami i rowami odwadniającymi

 

51.000,00 zł

 

 

Przetargi odbędą się dnia 07.12.2009r. w Urzędzie Gminy w Herbach, ul. Lubliniecka 33 (pokój nr 10) o godzinie:

1.      działki 389/14 i 390/14 - 1030

2.      działki1089/240, 644/129, 645/238, 646/241 - 1040

3.      działka 2980/127 – 1050

4.      działki 259/127, 254/127, 249/126, 248/126, 245/122, 244/122, 258/128, 255/128, 253/125, 250/125, 247/125, 246/123, 243/123, 257/129, 256/129, 252/124, 251/124  1100

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu)  w wysokości :

1.      działki 389/14 i 390/14 – 1.660,00 zł

2.      działki1089/240, 644/129, 645/238, 646/241 – 4.100,00 zł

3.      działka 2980/127 – 2.200,00zł

4.      działki 259/127, 254/127, 249/126, 248/126, 245/122, 244/122, 258/128, 255/128, 253/125, 250/125, 247/125, 246/123, 243/123, 257/129, 256/129, 252/124, 251/124 – 5.100,00 zł

w kasie Urzędu Gminy lub na konto BS Koszęcin oddz. Herby, z siedzibą w Boronowie nr 48 8288 1014 2001 0000 0042 0001. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 01.12.2009r. do godz. 1200
( decyduje data i godz. wpływu środków na konto bankowe gminy)

 

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu, przed jego rozpoczęciem.

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania bądź wycofania z przetargu nieruchomości, informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

Nabywca ponosi koszty opłaty notarialnej

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Okazanie granic sprzedanej nieruchomości na koszt i wniosek nabywcy

Poprzednie przetargi zostały przeprowadzone: działki pod pozycją 1, 2, 3 - 21.09.2009 działki pod pozycją 4 - 03.08.2009r., 07.09.2009r.

 

Herby, dnia 05.11.2009r.

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Samodzielne stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 listopada 2009 13:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 2350
06 listopada 2009 13:31 (Mariola Pyrkosz) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::