Przetargi

Ogłoszenie Wójta Gminy Herby o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Lisowie

     OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 261 z 2004r., poz. 2603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108) Wójt Gminy Herby ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości. 

 

l.p.

Nr działki

Nr

księgi wieczystej

Położenie

Karta mapy

Opis nieruchomości

ha

 

Przeznaczenie w planie

Cena zł

 

1.

 

1016/10,

 

48469

 

Lisów

 

2 Lisów

 

Brak obciążeń w KW

Powierzchnia użytkowa działki 28m2. Działka niezabudowana

 

Parkingi, zespoły garażowe

 

 

1.476,20 zł

wraz z VAT 22%

2.

1015/10,

 

48469

 

Lisów

 

2 Lisów

 

Brak obciążeń w KW

Powierzchnia użytkowa działki 28m2. Działka niezabudowana

 

Parkingi, zespoły garażowe

 

 

1.476,20 zł

wraz z VAT 22%

3.

1014/10,

 

48469

 

Lisów

 

2 Lisów

 

Brak obciążeń w KW

Powierzchnia użytkowa działki 28m2. Działka niezabudowana

 

Parkingi, zespoły garażowe

 

 

1.476,20 zł

wraz z VAT 22%

4.

1013/10

 

48469

 

Lisów

 

2 Lisów

 

Brak obciążeń w KW

Powierzchnia użytkowa działki 28m2. Działka niezabudowana

 

Parkingi, zespoły garażowe

 

 

1.476,20 zł

wraz z VAT 22%

 

Przetargi odbędą się dnia 06.01.2010r. w Urzędzie Gminy w Herbach, ul. Lubliniecka 33 (pokój nr 10) o godzinie:

1.       działki 1016/10 – 1000

2.       działki 1015/10 – 1005

3.       działki 1014/10 – 1010

4.       działki 1013/10 – 1015

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu)  w wysokości 150,00 zł za każda działkę, w kasie Urzędu Gminy lub na konto BS Koszęcin oddz. Herby, z siedzibą w Boronowie nr 48 8288 1014 2001 0000 0042 0001. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 28.12.2009r. do godz. 1200 ( decyduje data i godz. wpływu środków na konto bankowe gminy)

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu, przed jego rozpoczęciem.

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania bądź wycofania z przetargu nieruchomości, informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

Nabywca ponosi koszty opłaty notarialnej.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Okazanie granic sprzedanej nieruchomości na koszt i wniosek nabywcy

 

Herby, dnia 30.11.2009r.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Samodzielne stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 grudnia 2009 12:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 2384
02 grudnia 2009 12:30 (Mariola Pyrkosz) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::