Działalność regulowana

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie WG Herby - Aktualizacja PGO dla gminy Herby na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2010.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HERBY AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY HERBY NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2020 Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jeg