Działalność regulowana (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Herby, dnia …………………….. Wójt Gminy Herby ul. Lubliniecka 33 42-284 Herby ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………............. (firma,...

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Herby, dnia …………………….. Wójt Gminy Herby ul. Lubliniecka 33 42-284 Herby Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1. ………………………………………………………………………………………....... (firma,...