Działalność regulowana

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

                                                                                              Herby, dnia ……………………..

 

                                                                 

                                                                           Wójt Gminy Herby

                                                                           ul. Lubliniecka 33

                                                                           42-284 Herby

 

 

 

Wniosek

o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

 

1. ……………………………………………………………………………………….......

(firma, oznaczenie siedziby i adres lub imię i nazwisko, adres przedsiębiorcy)

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

2. …………………………………………………………………………………………...

(numer identyfikacji podatkowej NIP, jeśli jest)

3. …………………………………………………………………………………………...

(numer identyfikacyjny REGON, jeśli jest)

4. …………………………………………………………………………………………...

(rodzaj odbieranych odpadów komunalnych)

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

5. …………………………………………………………………………………………...

(numer rejestrowy)

 

 

 

 

 

                                                                                                                               ……………………………………………

                                                                                                                                             (podpis wnioskodawcy)

 

 

 

 

 

Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

Opłata skarbowa w wysokości 50,00PLN, na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z póżn zm.), cz. I ust. 36 pkt 9a.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 stycznia 2012 11:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 898
17 stycznia 2012 11:00 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::