Sprzedaż

Wyszukiwarka

Wybierz rok

I N F O R M A C J A Wójta Gminy Herby dot.nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Wójt Gminy Herby informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33 zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kalinie, Lisowie, Hadrze i Olszynie. Wszelkich informacji na temat nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Herby, pok. nr...

I N F O R M A C J A Wójta Gminy Herby dot.nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Wójt Gminy Herby informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33 został podany do publicznej wiadomości na 21 dni od 21.06.2010 do dnia 12.07.2010r wykaz nr 08/10 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do zbycia.

Ogłoszenie Wójta Gminy Herby o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Hadrze i Olszynie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 261 z 2004r., poz. 2603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

I N F O R M A C J A Wójta Gminy Herby dot.nieruchomości w Lisowie i Kalinie przeznaczonych do zbycia.

Wójt Gminy Herby informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33 zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Lisowie i Kalinie Wszelkich informacji na temat nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Herby, pok. nr 14 lub...

I N F O R M A C J A Wójta Gminy Herby dot.nieruchomości w Lisowie, przeznaczonych do zbycia.

Wójt Gminy Herby informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33 zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Lisowie Wszelkich informacji na temat nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Herby, pok. nr 14 lub pod numerem...

I N F O R M A C J A Wójta Gminy Herby dot.nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Wójt Gminy Herby informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33 został podany do publicznej wiadomości na 21 dni od 26.03.2010 do dnia 19.04.2010r wykaz nr 04/10 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do zbycia.

Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Lisowie i Kalinie

Wójt Gminy Herby informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33 zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Lisowie i Kalinie Wszelkich informacji na temat nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Herby, pok. nr 14 lub pod...