Sprzedaż

Wyszukiwarka

Wybierz rok

I N F O R M A C J A Wójta Gminy Herby dot.nieruchomości w Lisowie i Kalinie przeznaczonych do zbycia.

Wójt Gminy Herby informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33 zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na zbyci

I N F O R M A C J A Wójta Gminy Herby dot.nieruchomości w Lisowie, przeznaczonych do zbycia.

Wójt Gminy Herby informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33 zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na zbyci

I N F O R M A C J A Wójta Gminy Herby dot.nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Wójt Gminy Herby informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33 został podany do publicznej wiadomości na 21 dni od 26.03.2010 do dnia 19.04.2010r wykaz nr 04/10 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do zbycia.

Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Lisowie i Kalinie

Wójt Gminy Herby informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33 zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Lisowi