Sprzedaż

Ogłoszenie w spr.nieruchomości w Olszynie przeznaczonych do sprzedaży

 

Ogłoszenie nr GN. 6840. 8  .2012

Wójta Gminy Herby z dnia 28.09.2012r.

w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do zbycia

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /t.j. z 2010 Dz. U. nr 102 poz. 651/ podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

l.p.

Nr działki

Nr

księgi wieczystej

Położenie

Karta mapy

Opis nieruchomości

ha

 

Przeznaczenie w planie

Cena zł

 

1.

 

1273/372

 

CZ1L/00000571/4

 

Olszyna

 

1 Olszyna

Nieruchomość niezabudowana o pow. 851 m2

W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona pod zabudowę letniskową UTL

29.716,80 zł brutto

 

2.

 

1274/372

 

CZ1L/00000571/4

 

Olszyna

 

1 Olszyna

Nieruchomość niezabudowana o pow. 892 m2

W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona pod zabudowę letniskową UTL

31.143,60 zł brutto

 

3.

 

1275/372

 

CZ1L/00000571/4

 

Olszyna

 

1 Olszyna

Nieruchomość niezabudowana o pow. 945 m2

W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona pod zabudowę letniskową UTL

33.000,90 zł brutto

 

4.

 

1276/372

 

CZ1L/00000571/4

 

Olszyna

 

1 Olszyna

Nieruchomość niezabudowana o pow. 957 m2

W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona pod zabudowę letniskową UTL

33.419,10 zł brutto

 

5.

 

1277/372

 

CZ1L/00000571/4

 

Olszyna

 

1 Olszyna

Nieruchomość niezabudowana o pow. 1110 m2

W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona pod zabudowę letniskową UTL

36.297,30 zł brutto

6.

 

1278/372

 

CZ1L/00000571/4

 

Olszyna

 

1 Olszyna

Nieruchomość niezabudowana o pow. 1221m2

W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona pod zabudowę letniskową UT

29.274,00 zł brutto

7.

 

1279/372

 

CZ1L/00000571/4

 

Olszyna

 

1 Olszyna

Nieruchomość niezabudowana o pow. 1141 m2

W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona pod zabudowę letniskową UT

27.355,20 zł brutto

8.

 

1280/372

 

CZ1L/00000571/4

 

Olszyna

 

1 Olszyna

Nieruchomość niezabudowana o pow. 1080 m2

W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona pod zabudowę letniskową UT

25.891,50 zł brutto

9.

 

1281/372

 

CZ1L/00000571/4

 

Olszyna

 

1 Olszyna

Nieruchomość niezabudowana o pow. 928 m2

W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona pod zabudowę letniskową UT

24.292,50 zł brutto

10.

 

1282/372

 

CZ1L/00000571/4

 

Olszyna

 

1 Olszyna

Nieruchomość niezabudowana o pow. 704 m2

W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona pod zabudowę letniskową UT

18.425,40 zł brutto

11.

 

1283/372

 

CZ1L/00000571/4

 

Olszyna

 

1 Olszyna

Nieruchomość niezabudowana o pow. 807 m2

W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona pod zabudowę letniskową UT

21.119,10 zł brutto

12.

 

1284/372

 

CZ1L/00000571/4

 

Olszyna

 

1 Olszyna

Nieruchomość niezabudowana o pow. 977 m2

W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona pod zabudowę letniskową UT

25.571,70 zł brutto

 

Wzywa się osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt  2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 28.09.2012r. do dnia 19.10.2012r.

 

Herby, dnia 28.09.2012r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2012 14:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 640
28 września 2012 14:28 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::