Sprzedaż

INFORMACJA o wykazie nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do zbycia.

Ogłoszenie nr GN 6840.1 .2013

Wójta Gminy Herby z dnia 03.01.2013r. o przetargu

     

           

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010 Dz. U. nr 102, poz. 651.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108) Wójt Gminy Herby ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości. 

 

 

l.p.

Nr działki

Nr

księgi wieczystej

Położenie

Karta mapy

Opis nieruchomości

ha

 

Przeznaczenie w planie

Cena zł

Wysokość wadium

 

1.

 

 

527/20

 

CZ1L/00002952/3

 

Mochała

 

1 Hadra

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo wieczystego użytkowania  nieruchomość zabudowanej.  Powierzchnia użytkowa działki 0,8558 ha. Dział III KW oraz  dział IV KW bez wpisów.

Składnik budowlany stanowi budynek typu przemysłowego po byłym zakładzie produkcyjnym garbarni ( budynek magazynowy)  Budynek jest nieużytkowany od kilkunastu lat i podlegają procesowi ciągłej degradacji, kwalifikuje się do rozbiórki. Urządzenia techniczne, wszelkie elementy stalowe oraz instalacje zostały wymontowane bądź zdewastowane i obecnie nie nadaje się do użytkowania ani na przywrócenie do stanu pierwotnego.  

 

W planie działka przeznaczona pod  przemysł, składy, bazy P, lasy gospodarcze i lasy ochronne Zl, drogi gminne lokalne KDL,  Działka znajduje się w strefie „B2”- zespół pofabryczny w Mochali

 

84.000,00zł

zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a ppkt b

Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(Dz.U.2011.177.1054)

 

 

8.400,00 zł

 

 

Przetarg odbędzie się dnia 11.02.2013r. w Urzędzie Gminy w Herbach, ul. Lubliniecka 33 (pokój nr 10) o godzinie 1100

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w kasie urzędu bądź  na konto BS Koszęcin oddz. Herby, z siedzibą w Boronowie nr 48 8288 1014 2001 0000 0042 0001. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 07.02.2013r. do godz. 1200 ( w przypadku przelewu decyduje data i godz. wpływu środków na konto bankowe gminy)

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu, przed jego rozpoczęciem oraz w przypadku osób fizycznych dowodów tożsamości,  w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej a podlegającym wpisom do rejestrów -aktualnego wypisu z rejestrów, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 stycznia 2013 14:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 639
04 stycznia 2013 14:53 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::