Dzierżawa (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA o wykazie nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do dzierżawy w Herbach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 Dz. U. nr 102 poz. 651.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207...

INFORMACJA o wykazie nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Wójt Gminy Herby informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33 został podany do publicznej wiadomości na 21 dni od 16.11.2012r. do dnia 07.12.2012r. wykaz nr GN.6845.06.2012 i GN.6845.07.2012 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

INFORMACJA o wykazie nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Wójt Gminy Herby informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33 został podany do publicznej wiadomości na 21 dni od 14.09.2012r. do dnia 05.10.2012r. wykaz nr GN.6845.05.2012 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

INFORMACJA o wykazie nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do najmu

Wójt Gminy Herby informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33 został podany do publicznej wiadomości na 21 dni od 24.08.2012r. do dnia 14.09.2012r. wykaz nr GN.6845.04.2012 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

INFORMACJA o wykazie nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Herby informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33 został podany do publicznej wiadomości na 21 dni od 19.06.2012r. do dnia 10.07.2012r. wykaz nr GN.6845.04.2012 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do dzierżawy.

INFORMACJA o wykazie nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Herby informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33 został podany do publicznej wiadomości na 21 dni od 18.04.2012r. do dnia 09.05.2012r. wykaz nr GN.6845.03.2012 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do dzierżawy.

INFORMACJA o wykazie nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Herby informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33 został podany do publicznej wiadomości na 21 dni od 28.03.2012r. do dnia 18.04.2012r. wykaz nr GN.6845.03.2012 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do dzierżawy.

Ogłoszenie w spr.nieruchomości przeznaczonych do najmu w Lisowie i w Herbach.

Ogłoszenie GN.6845.02.2012 Wójta Gminy Herby z dnia 24.02.2012r. w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do najmu Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami / t.j. z 2010 Dz.U. nr 102 poz. 651. / podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych...

INFORMACJA o wykazie nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do najmu

Wójt Gminy Herby informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33 został podany do publicznej wiadomości na 21 dni od 17.01.2012r. do dnia 07.02.2012r. wykaz nr GN.6845.01.2012 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do najmu.

Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::