Dzierżawa (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja w sprawie nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Wójt Gminy Herby informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33 został podany do publicznej wiadomości na 21 dni od 09.12.2013r. do dnia 30.12.2013r. wykaz nr GN.6840. 12 .2013 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Informacja w sprawie nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Herby informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33 został podany do publicznej wiadomości na 21 dni od 30.04.2013r. do dnia 21.05.2013r. wykaz nr GN.6845.02.2013 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do dzierżawy.

Informacja w sprawie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Herby informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33 został podany do publicznej wiadomości na 21 dni od 11.02.2013r. do dnia 04.03.2013r. wykaz nr GN.6845.01.2013 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do dzierżawy.