Komunikaty - archiwum

Ogłoszenie w spr. zgłaszania kandydatów na ławników

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że w terminie do dnia 30 czerwca 2007r. można składać do Rady Gminy w Herbach zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie oraz do Sądu Rejonowego w Lublińcu, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.
Kandydaci na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy są zgłaszani tylko przez związki zawodowe lub organizacje pracodawców.
Rada Gminy wybierze spośród kandydatów jednego ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie i dwóch ławników do Sądu Rejonowego w Lublińcu, w tym jednego do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
Karty zgłoszenia kandydatów na ławników można odbierać w kancelarii Urzędu Gminy w Herbach, ul. Lubliniecka 33. Są one także dostępne na stronie internetowej www.ms.gov.pl oraz na stronie www.herby.bazagmin.pl
Wójt Gminy
inż. Roman Banduch

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 20:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 1523
12 marca 2008 20:53 (Mariola Pyrkosz) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::