Podatki i opłaty lokalne - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Podatek od środków transportowych

Formularze DT-1, DT-1/A dostępne na stronie Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl

Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::