Stanowiska

Wójt Gminy od dnia 28.04.2017 r.

Sekretarz Gminy - Kierownik Referatu Organizacyjnego

Skarbnik Gminy - Główny Księgowy Budżetu - Kierownik Referatu Finansowego

Kierownik Ref.Spraw Obywatelskich i USC

Kierownik GOPS

Samodzielne stanowisko ds.gospodarki nieruchomościami

Samodzielne stanowisko ds.ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa

Samodzielne stanowisko ds.infrastruktury komunalnej

Samodzielne stanowisko ds.planowania przestrzennego i gospodarki odpadami

Samodzielne stanowisko ds.inwestycji i zamówień publicznych

Inspektor ds.obsługi Rady Gminy

Inspektor ds.ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, p/poz i oc

Inspektor ds.płac, ewidencji podatku Vat i księgowości budżetowej

Samodzielne stanowisko ds.gospodarki komunalnej

Samodzielne stanowisko ds.pozyskiwania środków zewnętrznych

Inspektor ds. kancelarii Wójta

Inspektor ds.ksiegowości budżetowej

Inspektor ds.poboru i ewidencji podatków

Inspektor ds.wymiaru podatków

Inspektor ds.księgowości budżetowej

Inspektor ds.księgowości budżetowej

Inspektor ds.księgowości budżetowej

inspektor ds.ewidencji opłat komunalnych

Inspektor ds.oświaty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 marca 2008 13:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 20374
28 września 2020 10:02 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie stanowiska: Inspektor ds.oświaty.
03 czerwca 2020 08:10 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie stanowiska: inspektor ds.ewidencji opłat komunalnych.
03 czerwca 2020 08:10 (Mariola Pyrkosz) - Usunięcie stanowiska: podinspektor ds.księgowości budżetowej.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::