Stanowiska

Wójt Gminy od dnia 28.04.2017 r.

Sekretarz Gminy - Kierownik Referatu Organizacyjnego

Skarbnik Gminy - Główny Księgowy Budżetu - Kierownik Referatu Finansowego

Kierownik Ref.Spraw Obywatelskich i USC

Kierownik GOPS

Samodzielne stanowisko ds.gospodarki nieruchomościami

Samodzielne stanowisko ds.planowania przestrzennego i ochrony środowiska

Samodzielne stanowisko ds.infrastruktury komunalnej

Podinspektor ds.planowania przestrzennego i gospodarki odpadami

Inspektor ds.inwestycji i zamówień publicznych

Inspektor ds.obsługi biura Rady Gminy

Inspektor ds.ewidencji ludności, działalności gospodarczej, p/poz i oc

Inspektor ds.księgowości budżetowej, zastępca skarbnika

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 marca 2008 13:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 17759
13 listopada 2018 13:44 Mariola Pyrkosz - Dodanie stanowiska: Inspektor ds.księgowości budżetowej, zastępca skarbnika.
13 listopada 2018 13:42 Mariola Pyrkosz - Zmiana danych stanowiska: Inspektor ds.ewidencji ludności, działalności gospodarczej, p/poz i oc.
13 listopada 2018 13:42 Mariola Pyrkosz - Dodanie stanowiska: Inspektor ds.działalności gospodarczej, p/poz i oc.