Stanowiska

Wójt Gminy od dnia 28.04.2017 r.

Sekretarz Gminy - Kierownik Referatu Organizacyjnego

Skarbnik Gminy - Główny Księgowy Budżetu - Kierownik Referatu Finansowego

Kierownik Ref.Spraw Obywatelskich i USC

Kierownik GOPS

Samodzielne stanowisko ds.gospodarki nieruchomościami

Samodzielne stanowisko ds.planowania przestrzennego i ochrony środowiska

Samodzielne stanowisko ds.infrastruktury komunalnej

Samodzielne stanowisko ds.planowania przestrzennego i gospodarki odpadami

Samodzielne stanowisko ds.inwestycji i zamówień publicznych

Inspektor ds.obsługi biura Rady Gminy

Inspektor ds.ewidencji ludności, działalności gospodarczej, p/poz i oc

Inspektor ds.księgowości budżetowej, zastępca skarbnika

Samodzielne stanowisko ds.gospodarki komunalnej

Samodzielne stanowisko ds.pozyskiwania środków zewnętrznych

Inspektor ds.obsługi kancelarii Wójta

Inspektor ds.ksiegowości budżetowej

Inspektor ds.księgowości budżetowej

Inspektor ds.ewidencji opłat komunalnych

Inspektor ds.poboru i ewidencji podatków

Inspektor ds.wymiaru podatków

Inspektor ds.księgowości budżetowej

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 marca 2008 13:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 18045
04 stycznia 2019 10:32 Mariola Pyrkosz - Zmiana danych stanowiska: Samodzielne stanowisko ds.pozyskiwania środków zewnętrznych.
04 stycznia 2019 10:32 Mariola Pyrkosz - Zmiana danych stanowiska: Samodzielne stanowisko ds.planowania przestrzennego i gospodarki odpadami.
04 stycznia 2019 10:31 Mariola Pyrkosz - Zmiana danych stanowiska: Samodzielne stanowisko ds.inwestycji i zamówień publicznych.