Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony postępowanie nr IZ.271.15.2020.P pn.: Remont kotłowni węglowej, instalacji c.o. i c.w.u., ocieplenie stropu w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Chwostek Pl. M. Kopernika

UWAGA !!! Zmieniono treść załącznika nr 1 SIWZ - formularz oferty z zakresie terminu wykonania robót. Poprawiono zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu i SIWZ. Złożenie oferty na poprzednim formularzu ofertowym będzie traktowane jako wykonanie robót zgodne z ogłoszeniem o zamówieniu i SIWZ.

Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::