Rejestr zmian

14 sierpnia 2019 14:47 3 dni temu

14 sierpnia 2019 14:46 3 dni temu

Przetargi: Przetarg nieograniczony nr IZ.271.8.2019.P pn.: Dostawa opału do obiektów administrowanych przez Gminę Herby w sezonie grzewczym 2019/2020

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_9__zobowiazanie_podmiotu_do_oddania_wykonawcy_do_dyspozy cji_niezbednych_zasobow_na_potrzeby_realizacji_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Mariola Pyrkosz

14 sierpnia 2019 14:45 3 dni temu

14 sierpnia 2019 14:43 3 dni temu

Przetargi: Przetarg nieograniczony nr IZ.271.8.2019.P pn.: Dostawa opału do obiektów administrowanych przez Gminę Herby w sezonie grzewczym 2019/2020

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_7__wzor_oswiadczenia_o_braku_przynaleznosci_do_grupy_kap italowej.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Mariola Pyrkosz

14 sierpnia 2019 14:43 3 dni temu

Przetargi: Przetarg nieograniczony nr IZ.271.8.2019.P pn.: Dostawa opału do obiektów administrowanych przez Gminę Herby w sezonie grzewczym 2019/2020

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6__wzor_oswiadczenia_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalow ej.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Mariola Pyrkosz

14 sierpnia 2019 14:42 3 dni temu

Przetargi: Przetarg nieograniczony nr IZ.271.8.2019.P pn.: Dostawa opału do obiektów administrowanych przez Gminę Herby w sezonie grzewczym 2019/2020

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5__wykaz_wykonanych_dostaw.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Mariola Pyrkosz

14 sierpnia 2019 14:42 3 dni temu

Przetargi: Przetarg nieograniczony nr IZ.271.8.2019.P pn.: Dostawa opału do obiektów administrowanych przez Gminę Herby w sezonie grzewczym 2019/2020

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4__oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wyklyczenia_z_postepo wania.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Mariola Pyrkosz

14 sierpnia 2019 14:40 3 dni temu

Przetargi: Przetarg nieograniczony nr IZ.271.8.2019.P pn.: Dostawa opału do obiektów administrowanych przez Gminę Herby w sezonie grzewczym 2019/2020

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3__oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepow aniu.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Mariola Pyrkosz

14 sierpnia 2019 14:39 3 dni temu

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 139509