Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Handlu Kadencja 2006 - 2010

Informacje

I. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Handlu

1. Budżet
1/ współpraca z Wójtem w opracowaniu projektu budżetu,
2/ opiniowanie projektu budżetu
3/ składanie poprawek i wniosków do projektu,
4/ opiniowanie wniosków innych komisji, dotyczących finansów gminnych,
5/ opiniowanie zmian i przesunięć finansowych w budżecie Gminy dokonywanych przez Radę
Gminy,
6/ kontrola i czuwanie nad realizacją uchwalonej uchwały budżetowej.
2. Gospodarka
1/ współdziałanie z Wójtem w projektowaniu przedsięwzięć dotyczących rozwoju gospodarczego,
2/ współdziałanie i opiniowanie uwag innych komisji odpowiedzialnych za poszczególne działy
gospodarki,
3/ opiniowanie próśb i podań, które dotyczą gospodarki,
4/ składanie własnych wniosków do projektów gospodarczych.
3. Inwestycje i handel
1/ współopracowywanie i opiniowanie przedsięwzięć inwestycyjnych,
2/ ustalanie priorytetów inwestycyjnych,
3/ opiniowanie wniosków innych komisji branżowych dotyczących inwestycji,
4/ opiniowanie umów z inwestorami zastępczymi i inspektorami nadzoru pod względem
finansowym i technicznym,
5/ zajmowanie się problemami prywatyzacji lokali i obiektów użytkowych przeznaczonych na
działalność gospodarczą i handel.
6/ współdziałanie z organami samorządowymi w zakresie organizacji targowisk.
4. Plan przestrzennego zagospodarowania
1/ opiniowanie założeń oraz projektu planu przestrzennego zagospodarowania gminy i innych
planów.

Skład

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2010 12:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 21795
20 grudnia 2010 12:23 (Mariola Pyrkosz) - Zmiana nazwy organu: Rada Gminy kadencja 2006 - 2010.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::