Komisja Oświaty, Zdrowia, Porządku Publicznego, Spraw Socjalnych i Mieszkaniowych Kadencja 2006 - 2010

Informacje

Komisja Oświaty, Zdrowia, Porządku Publicznego, Spraw Socjalnych i
Mieszkaniowych.

1/ działalność przedszkoli w gminie /prowadzenie, zakładanie i likwidacja/
2/ oświata podstawowa – prowadzenie szkół,
3/ problematyka zdrowia ludności gminy – ochrona zdrowia,
4/ problematyka przeciwdziałania alkoholizmowi,
5/ sprawy bezrobocia w gminie,
6/ opieka społeczna,
7/ działalność ośrodków kultury i bibliotek,
8/ działalność placówek upowszechniania kultury,
9/ masowych imprez sportowych i rekreacyjnych,
10/ ład i porządek publiczny,
11/ współpraca z Policją.
12/ sprawy budownictwa komunalnego,
13/ sprawy mieszkań komunalnych – jego rozdziału,
14/ opieka socjalna w gminie.

Skład

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2010 12:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 21499
20 grudnia 2010 12:23 (Mariola Pyrkosz) - Zmiana nazwy organu: Rada Gminy kadencja 2006 - 2010.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::