Rejestr zmian

08 stycznia 2020 10:31 11 dni temu

Podatki i opłaty lokalne: Uchwała nr XI/81/19 Rady Gminy Herby z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

Skopiowanie wiadomości - Uchwała nr XI/81/19 Rady Gminy Herby z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

Autor: Mariola Pyrkosz

08 stycznia 2020 10:31 11 dni temu

Podatki i opłaty lokalne: Uchwała nr XI/82/19 Rady Gminy Herby z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Skopiowanie wiadomości - Uchwała nr XI/82/19 Rady Gminy Herby z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Autor: Mariola Pyrkosz

08 stycznia 2020 10:30 11 dni temu

Podatki i opłaty lokalne: Uchwała nr XI/83/19 Rady Gminy Herby z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej

Skopiowanie wiadomości - Uchwała nr XI/83/19 Rady Gminy Herby z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej

Autor: Mariola Pyrkosz

08 stycznia 2020 10:30 11 dni temu

Podatki i opłaty lokalne: Uchwała nr XI/84/19 Rady Gminy Herby z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Herby na rok 2020.

Skopiowanie wiadomości - Uchwała nr XI/84/19 Rady Gminy Herby z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Herby na rok 2020.

Autor: Mariola Pyrkosz

08 stycznia 2020 10:29 11 dni temu

Podatki i opłaty lokalne: Uchwała nr XI/87/19 Rady Gminy Herby z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr X/107/15 Rady Gminy Herby z dn.25.11.2015 r. w spr.opłaty od posiadania psów.

Skopiowanie wiadomości - Uchwała nr XI/87/19 Rady Gminy Herby z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr X/107/15 Rady Gminy Herby z dn.25.11.2015 r. w spr.opłaty od posiadania psów.

Autor: Mariola Pyrkosz

08 stycznia 2020 10:29 11 dni temu

Podatki i opłaty lokalne: Uchwała nr XI/88/19 Rady Gminy Herby z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w spr.zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w...

Skopiowanie wiadomości - Uchwała nr XI/88/19 Rady Gminy Herby z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w spr.zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Autor: Mariola Pyrkosz

08 stycznia 2020 10:29 11 dni temu

Podatki i opłaty lokalne: Uchwała nr XI/89/19 Rady Gminy Herby z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwły w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości...

Skopiowanie wiadomości - Uchwała nr XI/89/19 Rady Gminy Herby z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwły w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Autor: Mariola Pyrkosz

08 stycznia 2020 10:28 11 dni temu

Podatki i opłaty lokalne: Uchwała nr XI/91/19 Rady Gminy Herby z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia uchwał w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia...

Skopiowanie wiadomości - Uchwała nr XI/91/19 Rady Gminy Herby z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia uchwał w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Autor: Mariola Pyrkosz

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 161984
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::