Samodzielne stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami - Magdalena Jeziorska

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami

1. Gospodarowanie gruntami stanowiącymi mienie komunalne gminy:
- prowadzenie spraw zbycia ,nabycia i wydzierżawiania nieruchomości gruntowych
- przejmowanie od skarbu państwa z wzajemnością na własność i wieczyste użytkowanie
gruntów
- przekazywanie odpłatnie w zarząd grunty gminne, komunalnym jednostkom
- organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej
- użyczanie na krótki czas gruntu osobom fizycznym i komunalnym jednostkom
organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej
- sprzedaż lub oddanie w wieczyste użytkowanie gruntów i budynków i innych
urządzeń oraz wolnych lokali w drodze przetargu
- prowadzenie spraw podziałów nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowanie
przestrzennego
- przejmowanie na własność za odszkodowaniem dróg powstałych w wyniku podziału
nieruchomości
- przygotowywanie terenów pod budownictwo
- podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
- podawanie do publicznej wiadomości ogłoszeń o przetargu
- Wywłaszczanie nieruchomości na rzecz gminy
- powoływanie biegłych rzeczoznawców do wyceny nieruchomości
- współpraca z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa
- prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczeń nieruchomości.

Stanowiska

Podinspektor d/s gospodarki nieruchomościami

Dokumenty

Nieruchomości

Nieruchomości

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 czerwca 2008 09:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3085
18 lutego 2019 11:55 (Mariola Pyrkosz) - Zmiana danych jednostki.
18 lutego 2019 11:54 (Mariola Pyrkosz) - Zmiana danych jednostki.
18 lutego 2019 11:54 (Mariola Pyrkosz) - Zmiana danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::